Termeni şi condiţii de utilizare

Termeni şi condiţii de utilizare

Te rugăm să citeşti cu atenţie aceste Condiţii de utilizare înainte de a utiliza site-ul Cartoon Network. Prin accesarea şi utilizarea acestui site, îţi oferi în mod explicit acordul de a respecta aceste Condiţii de utilizare. Dacă nu eşti de acord cu oricare dintre Condiţiile de utilizare de mai jos, nu utiliza acest site. Acest site este operat de Turner Broadcasting System Europe Limited („TBSEL”sau „noi”). TBSEL îşi rezervă dreptul, la propria discreţie, de a modifica, amenda sau actualiza în alte moduri aceste Condiţii de utilizare, în orice moment. Orice modificări la aceste Condiţii de utilizare care ţi-ar putea afecta drepturile îţi vor fi aduse la cunoştinţă pe pagina principală pe durata primei săptămâni de la efectuarea modificării. În plus, te încurajăm să consulţi aceste Condiţii de utilizare cu regularitate, pentru a fi la curent cu obiectul lor şi cu orice eventuale modificări. Prin utilizarea acestui serviciu după ce noi am postat avizul privind modificările, amendamentele sau actualizările respective, eşti de acord cu faptul că respectivele condiţii revizuite sunt obligatorii. TBSEL îşi păstrează dreptul de a refuza accesul oricărei persoane considerate a fi încălcat oricare dintre aceste Codiţii de utilizare.

MĂRCI COMERCIALE, DREPTURI DE AUTOR ŞI RESTRICŢII

Acest site este controlat şi operat de TBSEL, cu sediul la Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londra W1F 7HS, Regatul Unit. Numărul nostru de telefon este +44 20 7693 1000. Toate materialele de pe acest site, inclusiv, dar fără a se limita la, text, imagini, ilustraţii, clipuri audio şi videoclipuri, sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute şi controlate de TBSEL sau de alte părţi care au licenţiat materialul lor către TBSEL. Materialele de pe cartoonnetwork.ro sau de pe orice site Web deţinut, operat, licenţiat sau controlat de TBSEL sunt furnizate exclusiv pentru uzul tău personal, necomercial. Aceste materiale nu pot fi copiate, reproduse, republicate, încărcate pe Internet, postate, transmise sau distribuite prin nicio modalitate, inclusiv prin e-mail sau alte mijloace electronice. În absenţa consimţământului scris prealabil al deţinătorului, modificarea materialelor, utilizarea materialelor pe orice alt site Web sau în orice mediu computerizat de reţea sau utilizarea materialelor în orice alt scop în afară de uzul personal, necomercial reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, mărcilor comerciale şi altor drepturi de proprietate intelectuală şi sunt interzise.

LINK-URI

Acest site poate conţine link-uri către alte site-uri Web („site-uri din link-uri”). Site-urile din linkuri sunt oferite doar pentru convenienţă, şi accesarea lor se face pe răspunderea ta. TBSEL îşi declină răspunderea pentru conţinutul site-urilor din linkuri, indiferent dacă TBSEL este afiliat cu sponsorii site-urilor. TBSEL nu susţine în niciun fel site-urile din link-uri.

TRANSMITERI

Orice e-mailuri, note, mesaje/anunţuri, idei, sugestii, concepte sau alte materiale transmise vor deveni proprietatea TBSEL la nivel mondial. TBSEL va avea dreptul, în conformitate cu politicile noastre privind confidenţialitatea, de a utiliza materialele sau oricare dintre elementele acestora pentru orice tip de uz, fără limitare, inclusiv prin orice medii momentan necunoscute sau concepute în viitor. Atunci când tu sau orice altă persoană autorizată de tine transmiteţi materiale, îţi exprimi acordul pentru faptul că că TBSEL are dreptul de a publica sau de a utiliza în alte moduri materialele sau oricare elementele acestora, pentru orice tip de uz, inclusiv în scopuri promoţionale şi publicitare.
Prin utilizarea unui site TBSEL, îţi exprimi acordul de a nu transmite sau publica în alt mod niciun conţinut care: (a) calomniază, defăimează, încalcă confidenţialitatea unor terţe părţi sau este obscen, pornografic, abuziv sau ameninţător;(b) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei entităţi sau persoane, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea drepturilor de autor sau mărcilor comerciale ale oricărei persoane;(c) încalcă orice lege;(d) încurajează activităţi ilegale;sau (e) face publicitate sau solicită în alt fel bani sau reprezintă o solicitare pentru bunuri sau servicii.
TBSEL poate revizui, edita, respinge, refuza să posteze şi/sau şterge orice conţinut care, conform judecăţii unilaterale a TBSEL, încalcă aceste Condiţii de utilizare sau care ar putea fi ofensator, ilegal sau ar putea încălca drepturile, vătăma sau ameninţa siguranţa oricărei alte persoane. Ţi se aduce la cunoştinţă că TBSEL are permanent dreptul de a divulga orice informaţii (inclusiv identitatea persoanelor care oferă informaţii sau materiale pe acest site) în cazurile necesare pentru a respecta orice lege, regulament sau cerere guvernamentală valabilă. Aceasta poate include, fără limitare, divulgarea informaţiilor în legătură cu investigarea unei activităţi presupus ilegală sau a unei solicitări de efectuare a unei activităţi ilegale, sau ca răspuns la un mandat sau o citaţie judecătoreşti valabile din punct de vedere juridic. În plus, noi putem (şi tu ne autorizezi în mod explicit prin prezenta) să divulgăm orice informaţii despre tine către agenţiile de aplicare a legii sau orice alţi funcţionari guvernamentali, după cum noi, la propria discreţie, considerăm a fi necesar sau adecvat în legătură cu investigarea şi/sau rezolvarea unor posibile acte criminale sau altor acţiuni, în special cele care pot implica vătămarea personală sau siguranţa oricărei persoane.
Eşti de acord să despăgubeşti TBSEL şi directorii, administratorii, angajaţii, agenţii, distribuitorii şi afiliaţii săi de şi faţă de orice reclamaţii, cereri, răspunderi, costuri sau cheltuieli ale unor terţe părţi, inclusiv costuri legale rezonabile ce rezultă din încălcarea de către tine a oricăror acorduri, reprezentări şi garanţii precedente.

DEROGARE DE GARANŢII ŞI RĂSPUNDERE

Materialele de pe acest site sunt oferite „ca atare”şi fără garanţii aferente furnizării serviciului site-ului. Nici TBSEL, nici entităţile sale afiliate sau asociate, nici orice persoană implicată în creaţia, producţia şi distribuţia acestui site nu garantează că funcţiile incluse în materiale vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defectele vor fi corectate sau că TBSEL sau serverul care le pune la dispoziţie sunt libere de viruşi sau alte componente dăunătoare. Materialul pe care îl citeşti pe acest site este oferit numai în scopuri de divertisment şi promoţionale. TBSEL nu garantează şi nu emite nicio declaraţie privind utilizarea sau rezultatele utilizării materilelor de pe acest site în ceea ce priveşte corectitudinea, acurateţea, fiabilitatea sau alte aspecte ale acestora.
Îţi oferi în mod explicit acordul pentru faptul că, în afara cazurilor de deces şi vătămare personală apărute drept consecinţă a neglijenţei TBSEL, nici TBSEL, nici entităţile sale afiliate sau asociate, nici oricare dintre angajaţii sau agenţii respectivi ai acestora, nici orice persoană implicată în creaţia, producţia şi distribuţia acestui site nu sunt responsabile sau răspunzătoare faţă de nicio persoană sau entitate pentru niciun fel de pierderi sau daune rezultate din utilizarea acestui site. Ca exemplu, şi fără a limita caracterul general al afirmaţiilor precedente, TBSEL şi persoanele şi entităţile asociate nu vor fi resposabile sau răspunzătoare pentru nicio reclamaţie şi niciun fel de daune rezultate din cazurile de nefuncţionare, eroare, omisiune, întrerupere, ştergere, defecte, întârziere în funcţionare, virus informatic, furt, distrugere, acces neautorizat la sau bazarea încrederii pe sau utilizarea datelor, informaţiior, opiniilor sau altor materile care apar pe acest site. Iei la cunoştinţă şi îţi oferi acordul în mod explicit pentru faptul că TBSEL nu este răspunzătoare sau responsabilă pentru nicio conduită defăimătoare, ofensatoare sau ilegală a altor abonaţi sau terţe părţi.

ASPECTE LEGATE DE JURISDICŢIE

Dacă nu se specifică altfel, materialele de pe site-ul Cartoon Network sunt prezentate exclusiv în scopuri de divertisment şi promovare a programelor şi altor produse disponibile în Europa, pe teritoriile, în posesiunile şi în protectoratele acesteia. Acest site este controlat şi operat de TBSEL, de la sediul acesteia din Londra. TBSEL nu emite nicio declaraţie conform căreia materialul de pe acest site Web este adecvat sau disponibil pentru utilizare în alte locuri. Persoanele care aleg să acceseze acest site din alte locuri fac acest lucru din propria iniţiativă şi sunt responsabile pentru respectarea legilor locale, dacă şi în măsura în care legile locale sunt aplicabile.
Aceste Condiţii de utilizare vor fi guvernate de, interpretate şi aplicate în conformitate cu legile din Anglia şi Ţara Galilor. Orice acţiune întreprinsă de tine, orice terţă parte sau TBSEL pentru aplicarea acestor Condiţii de utilizare sau în legătură cu orice aspecte referitoare la acest site va fi supusă jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor. Dacă oricare dintre prevederile acestui acord este declarată ilegală, nulă sau este inaplicabilă din orice alt motiv, atunci prevederea respectivă va fi considerată autonomă de acest acord şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi. Acesta este întregul acord între părţi referitor la aspectele conţinute în prezenta şi acordul nu va fi modificat decât în scris, cu semnătura TBSEL.